توده های شکلات ایرانی یکی از مواد اولیه اولیه برای تولید شیرینی هستند. آگاهی از رفتار رئولوژیکی و جریانی آنها در دماهای مختلف برای انتخاب یک فرآیند تکنولوژیکی مناسب در تولید و پردازش بعدی آنها کاملاً ضروری است.

در این مقاله، خواص رئولوژیکی (تاثیر نرخ کرنش برشی بر تنش برشی یا ویسکوزیته) پنج توده شکلات مختلف تعیین شد – شکلات تیره اضافی (EDC)، شکلات تیره (DC)، شکلات شیری (MC)، شکلات سفید.

شکلات (WC) و شکلات یاقوتی (RC). این توده های شکلات رفتار تیکسوتروپیک و پلاستیکی را در محدوده انتخابی نرخ برش از 1 تا 500 ثانیه و در دماهای مشخص شده 36، 38، 40، 42 و 44 درجه سانتیگراد نشان دادند.

شکلات

درجه رفتار تیکسوتروپیک با اندازه ناحیه هیسترزیس ارزیابی شد و منحنی‌های جریان با استفاده از مدل‌های بینگام، هرشل-بولکلی و کاسون با توجه به رفتار پلاستیک توده‌های شکلات ساخته شدند.

با توجه به مقادیر ضرایب تعیین R2 و مجموع مجذور برآورد خطاها (SSE)، مدل ها به طور مناسب انتخاب شدند. مناسب ترین مدل ها مدل های هرشل-بولکلی و کاسون هستند که خاصیت رقیق شدن برشی مایعات (شبه پلاستیک با مقدار تنش تسلیم) را نیز مدل می کنند.

با استفاده از ضرایب مدل‌های رئولوژیکی و معادلات اصلاح‌شده برای سرعت جریان سیالات فنی و بیولوژیکی در لوله‌کشی استاندارد، پروفیل‌های سرعت دوبعدی و سه بعدی توده‌های شکلات با موفقیت مدل‌سازی شدند.

مقادیر به‌دست‌آمده ضرایب و مدل‌ها را می‌توان در عمل فنی متعارف در طراحی سازه‌های تجهیزات تکنولوژیکی و در روندهای فعلی در صنایع غذایی مانند چاپ سه بعدی مواد غذایی استفاده کرد.

شکلات به طور کلی در سراسر جهان بسیار محبوب است و در تمام نسل ها مصرف می شود. محبوبیت آن ارتباط نزدیکی با خصوصیات حسی کلی آن دارد.

برای اینکه شکلات شکلات نامیده شود، باید الزامات قانونی برای هر نوع شکلات را برآورده کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *